544 224 261  /  776 105 832

O nás/
Historie

-Lékárna s tradicí od r. 1924-

Lékárna U Školy, dříve známá pod názvem „U Naděje", je plnohodnotné zdravotnické zařízení, kde poskytujeme zdravotní péči lidem a jsme vděční za svěřenou důvěru stálých i nových klientů. 

Trocha historie:

První zakladatel PhMr. Theodor Merlíček

V Újezdě u Brna zahájila svou činnost lékárna 7. prosince 1924 pod názvem „U Naděje". Lékárnu vybudoval PhMr. Theodor Merlíček, který pro výstavbu marně sháněl pozemek, a tak lékárna nakonec vznikla na kraji obce, kde rostlo křoví a kolem pozemku vedla jen úzká polní cesta. V roce 1929 se provedla menší přístavba, v roce 1939 pak přístavba i nadstavba domu, kterou pan lékárník obýval se svou rodinou.  

Tragickým datem byl 23. duben 1945, kdy při osvobozování v bytě lékárny vypukl požár. Požár vzniklý za průchodu fronty Újezdem nebylo možno hasit, ani nebyla možnost zachraňovat inventář. Po třech dnech budova vyhořela do základů a rodině tak zůstalo pouze to, co měli na sobě! PhMr. Merlíček se později znovu pustil do výstavby nové lékárny a s nadlidským úsilím celé rodiny byly všechny vypůjčené peníze splaceny do roku 1950, kdy budova byla převzata státem bez jakékoliv úhrady a odpovědným správcem se stal PhMr. Merlíček. V tomto roce byly převedeny soukromé lékárny do národního podniku Medica, který v krajském měřítku sdružoval veškeré lékárny. Stávající majitelé se velmi často stali správci vlastní lékárny. Lékárny také ztratily své názvy, které měly v mnoha případech po staletí, a byly označovány pouze písmeny a čísly (Lékárna „U Naděje“ dostala označení „Lékárna 603 – 05 Újezd u Brna“).

Zakladatel lékárny PhMr. Merlíček byl v roce 1951 postižen mozkovou mrtvicí a odešel z činné práce. Z rozhodnutí ředitelství brněnské Mediky převzal správu lékárny do té doby zaměstnanec lékárny a syn zakladatele pan PhMr. Oldřich Merlíček. Po smrti zakladatele r. 1962 byl nalezen rukopis jeho životopisu, který nesl název „Jeden ze sedmnácti“ (název plyne z faktu, že měl šestnáct sourozenců). V něm líčí PhMr. Merlíček životní potíže od dětství přes trojí budování lékárny v Újezdě, ovdovění, obě války, až do znárodnění jeho celoživotního díla. Téměř 300 stran rukopisu plného života, těžkostí i hořkostí končí slovy: „50 let jsem pracoval u lékárnického stavu a kdyby se mne dnes někdo zeptal, čím bych chtěl být, kdybych znovu začínal, řekl bych lékárníkem.“